Bli medlem idag!
En av världens bästa BMW tidningar kan du inte köpa. Men du kan få den i din brevlåda 4 gånger om året, om du går med i BMW CS!
BMW CS gemenskap
Gillar du att umgås med folk som precis som du har ett brinnande intresses för BMW.
Då ska du gå med i BMW CS gemenskap!
BMW CS aktiviteter
Tycker du om att göra aktiviteter med din BMW, såsom utflykter, resor eller bankörning.
Då är BMW CS något för dig!

BMW CLUB SCHWEDEN (BMW CS) bildades den 2 februari 1985. Efter detta har klubben utvecklats till att bli en rikstäckande klubb för alla intresserade av BMW-bilar. Vi är den enda officiella, och av BMW AG enda godkända, BMW-klubben för bilar i Sverige. Den 31 december 2015 var vi 3.156 medlemmar!

Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning fick OK av årsmötet samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Verksamhetsplan 2017 med tillhörande budget 2017 godkändes av årsmötet.

Medlemsavgift för 2017 lämnades oförändrad, vilket godkändes av årsmötet.BMW Club Schweden - Facebook Status


Robert Isik

2017-03-24 06:11

Guten Morgen Ⓜ️ Power 👌

20
0
0

Janne Andersson

2017-03-23 22:30

540IA 2002År.

9
0
1

Vincent Magnusson

2017-03-23 17:58

Vincent Magnusson har delat en länk i gruppen BMW Club Schweden.


Robert Isik

2017-03-22 16:46

Påställd och klar👌 skattebefriad också 😂😂

180
0
13

Bertil Ungren

2017-03-23 07:32

Bertil Ungren har delat en länk i gruppen BMW Club Schweden.

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170321/nytt-miljotest-klart-bmw-i3-fortfarande-bast-volvo-far-skammas/

21
3
0

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97