Kalender
Ladda ner som iCal-fil
BMW CS Stockholmssektionens årsmöte
Lördag, 10. Mars 2018, 12:00 - 13:30
Träffar : 194
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plats: Bilia Group.

Tidpunkt: kl 12.00 – 13.30, 14.00 - 15.00

Välkomna till Årsmötet som följs utav lättare förtäring, ett kortare föredrag av en hemlig gäst, utlottning av en oljeservice samt utdelning av inkuranta reservdelar. Vänligast föranmäl dig senast 7/3 för att vi ska kunna förbereda dokumentation, förtäring och plats i mötessalen. Anmälan sker till e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 4. Dagordningens godkännande och anmälan om övriga frågor.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två rösträknare, tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade.
 7. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse för 2017.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Styrelsens verksamhetsplan för 2018.
 11. Framställningar från styrelsen eller motioner för medlemmarna.
 12. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse, samt val av styrelse.
 13. Val av Revisor för 2018.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Årsmötets avslutande.

Varmt välkomna önskar Styrelsen för Stockholmssektionen!

Plats Bilia Group
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97