Klubbinfo

Lördag, 17. Mars 2018, 11:00 - 16:00

Plats:
Bavaria Stockholm, Solna Gårdsvägen 11. Parkera gärna i P-Garaget Gårdsvägen 15 nedre plan.

Tid:
Mötet startar kl. 11.00, beställ/hämta delar provkör en BMW, se på nybilarna och ät lunch. bilar och Årsmötesförhandlingarna hålls kl. 12.30 - 15.00 i konferenssalen 1 tr. Värdar visar vägen dit.

Dagordning : Enligt Stadgar

 1. 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 3. 3. Fastställande av dagordning
 4. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
 6. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. 7. Redogörelse från sektioner.
 8. 8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust.
 9. 9. Revisorernas berättelse.
 10. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. 11. Verksamhetsplan och budget.
 12. 12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift.
 13. 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 14. 14. Val av styrelse.
 15. 15. Val av revisorer.
 16. 16. Val av valberedning.
 17. 17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
 18. 18. Övriga frågor.

Anmälan till årsmötet:
Anmäl dig senast 28 februari 2018 till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Föranmälan krävs för att delta och få förtäring samt dokumentation med mera.

Motioner :
Skall vara styrelsen tillhanda senast 19 januari 2018.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Skickas till BMW CS sekreterare adress

Christer Nilsson
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge

eller original scannade till e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt Välkomna önskat Styrelsen för BMW Club Schweden

Superveckan erbjuder ett antal olika erbjudanden för din BMW giltiga vecka 11.
Vecka 4 kommer ett e-postutskick med de olika produkterna och tjänsterna till din BMW .

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97