Oldtimer

En kort rapport från BMW Oldtimer Club Schwedens årsmöte 2017-01-28.

17 medlemmar närvarande.

Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat och balansräkning fick OK av årsmötet 
samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelseledamöter.

Ordf., Göran Benjamin, omval
Sekreterare, Christer Gustafsson, omval
Kassör, Lars Hannéll, omval
Ledamot, Gunnar Möller, omval
Ledamot och webbmaster, Bertil Ungren, omval

Val av revisorer

Stefan Hjort, omval
Lars-Erik Larsson, nyval

Val av valberedning.

Stefan Hjort, omval
Jan Törnkvist, nyval

Den föreslagna aktivitetskalendern antogs.

Fastställande av medlemsavgifter och budget för år 2017.
Mötet godkände den av styrelsen föreslagna årsavgiftsbefrielsen för år 2017, gäller dem som var registrerad medlem den 2016-12-31.
Budget för 2017 med hänsyn taget till ovanstående godkändes.
Mötet fastslog också att årsavgiften för år 2018 skall betalas i samband med medlemsavgiften till BMW Club Schweden.

Du behöver inte betala någon medlemsavgift för år 2017.

Nytillkomna medlemmar under året betalar årsavgiften i vanlig ordning.

Bästa Oldtimerhälsningar
för BMW Oldtimer Club Schweden

Göran Benjamin

Ordf.

 

 

Klappar ditt hjärta för äldre BMW-bilar?

 

Vill du träffa likasinnade? 

Vill du ha råd och vägledning?

Vill du ha tillgång till årtionden av erfarenhet?

Vill du vara del av ett kontaktnät kring äldre BMW-bilar?

Vill du ha möjlighet att entusiastförsäkra din bil?

 

Då är Oldtimerklubben något för dig!

Gå in under "klubbinfo" och bli medlem redan i dag!BMW Oldtimer Club Schweden - Facebook Status


Leif Lorenzen

2017-09-18 20:22

Leif Lorenzen

2017-09-18 20:19

BMW M1 interiör.

12
0
0

Leif Lorenzen

2017-09-17 09:20

Kommentarer ?

29
0
23

Marcus Sjöholm

2017-09-17 20:05

köpes!
letar efter ett s38b35/M88 plenum samt s38b35/m88 grenrör.

Jag finns i Sandviken Gävleborg och kan åka en bra bit annars ska det skickas.
pris bestämmer säljaren.

0
0
1

Magnus Fransson

2017-09-17 20:02

Magnus Fransson har delat en sida i gruppen BMW Oldtimer Club Schweden.

För dig som behöver snygga till en förgasare, ett insug eller annat:

https://www.facebook.com/Vattenpolering-Aqua-Blast-i-Tomelilla-1618121921596329/

1
0
1

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97