BMW ’s första registrering i Tyska Handelsregistret ägde rum den 7 mars 1916.

Den 7 mars 2016 inleder BMW festligheter med en internationell presskonferens i BMW Group Classic i München Moosacher Strasse. Här byggdes 1918 den första fabriken, för flygmotorer.

På eftermiddagen fortsätter firandet med ca 2000 gäster i Olympiahall i München.

Temat för firandet under 2016 har BMW valt ”The next 100 years.”

Helgen 9 – 11 september är sedan dags för det stora BMW träff i Olympiapark i München.

BMW Club Schweden är anmält till detta event. I skrivande stund väntar vi på mer information för detta arrangemang.

Styrelsen i BMW Club Schweden