Inbjudan till årsmöte i BMW Club Schweden

Plats: Årsmötet kommer att vara på Förenade Bil, Malmö Djurhagegatan 15. Tid: Mötet startar kl. 11.30 med lunchbuffé och tillfälle att titta i bilhallen. Årsmöte kl. 13.00-16.00 Dagordning: Enligt Stadgar Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. Fastställande av dagordning Val av ordförande och sekreterare för mötet