Försenad BB 1/18 på väg!

Försenad BB 1/18 på väg! Produktionen av BB 1/18 är som du säkert har uppmärksammat kraftigt försenad, i skrivande stund ca 4 veckor. Som det ser ut nu håller tidningen på att tr yckas och kommer att postas under nästa vecka. Redaktionen beklagar det inträffade men hoppas att du håller ut lite