Kallelse för klubbens årsmötet 2022

Det börjar bli dags att föranmäla sig till klubbens årsmöte som äger rum i mars 2022 i Stockholm inne hos Bavaria Danderyds lokaler. Detta är ett utmärkt tillfälle för er medlemmar att påverka klubbens verksamhet med era idéer och synpunkter genom att använda mallen för motion som finns bifogad nedan. Motion ska