Årets sista nummer av vår medlemstidning Bayerisches Blatt är på väg till brevlådorna under vecka 51-52.
Har ni medlemmar något material som ni skulle vilja ha med i tidningen? Kontakta redaktionen@bmwcs.com

Trevlig läsning!