Bayerisches Blatt

BAYERISCHES BLATT – SVERIGES BÄSTA KLUBBTIDNING?

Bayerisches Blatt, BMW Club Schwedens medlemstidning gavs ut första gången 1985 och har sedan starten producerats av klubbens medlemmar. Tidningen utkommer 4 gånger/år och distribueras med en upplaga på ca 3700 exemplar till klubbens medlemmar samt till annonsörer, samarbetspartners t ex BMW Sverige, auktoriserade BMW-återförsäljare samt till svensk motorpress.

BB innehåller träffreportage och artiklar från klubbens sektioner och underklubbar samt artiklar författade av klubbens medlemmar och BB:s redaktion om det mesta som rör BMW:s varumärke och historia, från BMW-historik och klassiska BMW-modeller till reseskildringar, renoveringsartiklar, gör-det-självreportage samt tester av nya och gamla BMW-modeller.

BB-redaktionen 2017 består av BMWCS-medlemmarna Petter Renhuldt, Jan Törnkvist, Niklas van Ingelandt och Ingvar Wiklander.

BB-redaktionen har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller såväl tidningens innehåll som dess layout och tryck. Vår ambition är att göra Bayerisches Blatt till Sveriges bästa klubbtidning.

I navigeringsrutan här intill finner du information om oss i redaktionen samt kontaktuppgifter, om att annonsera i BB, en aktuell utgivningsplan samt hur du går tillväga om du själv vill skriva i Bayerisches Blatt.

Vänliga hälsningar,
BB-redaktionen

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97