Kära medlemmar,

nästa nummer av Bayerisches Blatt är under produktion!

Sviterna av coronapandemin har tyvärr gjort arbetet med BB lite mer tungrott än normalt, exv har frånvaron av träffar under våren i klubbens regi påverkat innehållet i tidningen.

Normalt skulle detta innebära en väsentligt tunnare utgåva men såväl BB:s redaktion som sektionerna har jobbat hårt för att både sidantal och läsvärde i detta nummer ska ligga så nära ett vanligt nummer som möjligt.

I praktiken medför detta förseningar beträffande utgivningsdatumet. Planerad utgivning var kommande vecka men i dagsläget landar tidningen troligtvis i era brevlådor först om ca tre veckor, dvs under vecka 29. Jag hoppas att ni har överseende med detta.

Med vänliga sommarhälsningar,

 

Petter Renhuldt

Chefredaktör Bayerisches Blatt

0708-759293