Höstnumret av Bayerisches Blatt är något försenat men på väg ut i brevlådorna.
Tidningen håller på att tryckas och ska enligt planen finnas i medlemmarnas brevlådor senast vecka 43.

Mvh,

Petter Renhuldt

Chefredaktör Bayerisches Blatt

0708-759293