BMW Club Schweden är medlem i Svenska Bilsportförbundet och på uppdrag av SBF är nu möjligheten att via LOTS lösa ut sin licens för 2018 spärrad fram till 26:e november. Nya licenser kan köpas från 8:e december och framåt i förarens profil i LOTS.

Du som vill lösa ut din licens skickar ett mejl till BMW CS:s LOTS-ansvarige på adress sportklubben@bmwcs.com med uppgift om ditt medlemsnummer i BMW CS. Efter kontroll av ditt medlemskap tas spärren bort och du kan köpa din licens.