BMW är Sveriges näst starkaste varumärke inom bilbranschen. Detta enligt årets upplaga av Swedish Brand Award. BMW är dessutom Sveriges fjortonde starkaste varumärke alla kategorier, efter att ha klättrat från plats 145 jämfört med föregående år.

”Tillsammans med våra återförsäljare arbetar vi hårt för att sprida körglädje och samtidigt ta ansvar, både för dagens och framtida generationer. Rankingen är ett viktigt erkännande från svenska konsumenter av detta gemensamma arbete för att driva utvecklingen framåt och samtidigt engagera med attraktiva produkter”, säger Marie Dellbrant, marknadsdirektör för BMW Group norra Europa.

Bakom utmärkelsen finns cirka 4 400 slumpmässigt valda svenskar som uttalat sig om drygt 400 varumärken i 34 kategorier, varje bransch har minst 1 000 svaranden. Varumärkesstyrkan som utgör grunden för utmärkelsen Swedish Brand Award bygger på måtten Nöjd Kund Index (NKI) och kännedom. Genom att väga de två måtten mot varandra kan olika varumärken, oberoende av storlek, jämföras.

”Att bygga stark kännedom handlar om att kommunicera med sin målgrupp så att alla kan se och höra varumärkets budskap. Att skapa nöjda kunder är svårare och kräver djupare analys. I undersökningen får vi svar på hur kunderna vill bli behandlade och kommunicerade till”, säger Peter Wissing, ansvarig för mätningen hos Evimetrix.