BMW befäster positionen som världens största premiumtillverkare och försäljningen av rena elbilar inom BMW Group mer än fördubblades när företaget summerar 2022 års resultat.

Under ett år som präglats av fortsatta motgångar, med den pågående pandemin och kriget i Ukraina som lett till flaskhalsar inom leverantörskedjan, blev nybilsförsäljningen för BMW Group under 2022 något lägre (-4,8 procent) än föregående år. Nedgången kan främst härledas till första halvåret men tack vare en stark avslutning på året lyckades man ta igen en stor del av tappet. När året summeras kan man konstatera att 2.399.636 nya BMW, MINI och Rolls Royce sålts. Med en total försäljning på 2.100.692 BMW bilar globalt befäster man åter igen positionen som världens största premiumtillverkare.

Försäljningen av rena elbilar fick ett rejält lyft och under året rullade 215.755 elbilar ut från BMW Groups fabriker, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. Under 2023 väntas elbilsförsäljningen fortsätta öka och stå för 15 procent av den totala volymen.

I Sverige registrerades totalt 16.565 (+2,2 procent vs 2021) BMW-bilar under 2022 varav 76 procent var laddbara bilar. Med ett växande utbud av rena elbilar på marknaden uppgick antalet rena elbilar som registrerats under året till 5.329 BMW bilar. Det är en ökning med 215 procent jämfört med föregående år. På den för BMW viktiga tjänstebilsmarknaden befäster man återigen positionen som den största premiumleverantören och den tredje största tillverkaren på totalen*.

”2022 blev ännu ett år som bestod av många utmaningar. Att trots detta lyckas växa och avsluta året som den största premiumtillverkaren – och femte största tillverkaren totalt i Sverige – är något vi är otroligt nöjda med. Vi gläds också över att fler svenska kunder väljer att köra elektriskt, vilket bidrar till att de genomsnittliga Co2-utsläppen för nybilsförsäljningen minskar. Vi är fast beslutna om att fortsätta driva på utvecklingen mot en mer hållbar mobilitet för att minska totala klimatpåverkan. Både vad gäller minskade utsläpp från användarfasen men även sett till hela livscykeln där produktions och leverantörskedjan tas med”, säger Johanna Kriisa, VD på BMW Sverige.

Minskade utsläpp från nyregistrerade BMW-bilar
Enligt analysföretaget Vrooms årliga sammanställning av de genomsnittliga CO2-utsläppet per nyregistrerade bilar i Sverige låg BMW-personbil på 55g/km 2022, vilket är en minskning med 32% jämfört med 2021 och lägre än det genomsnittliga utsläppet för registrerade personbil som var 69g/km för 2022.