Vi har skapat en egen sida kring träffen Spring Break som återkom på klubbens kalender i 2022.
På denna sida är det tänkt att samla det mesta om träffens information på ett ställe.

Sidan är under fortsatt uppdatering, men redan nu kan ni läsa lite om bakgrunden kring träffen, besöksantal av medlemmar och bilar samt läsa det reportage som fanns med i Bayeriches Blatt. Full planering har även ägt rum för kommande Spring Break som sker under våren 2023. Mer information om detta kommer innan årets slut.

Har du någon idé du skulle vilja lyfta fram till klubben kring Spring Break som plats, sevärdheter, aktiviteter etc?
Kontakta oss genom springbreak@bmwcs.com. Tillsammans gör vi allt bättre!