Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte i BMW 02 Club Schweden 2024

Årsmöte i BMW 02 Club Schweden 2024

Klubbens årsmöte kommer att hållas 4:e februari 2024 hos 02-depån i Kågeröd, samt via Zoom.
Observera att föranmälan krävs till årsmötet och att man i samband med anmälan får
inloggningsinfo till zoommötet.

TID
Årsmötet startar kl. 11:00.
Dagordning årsmöte 2024
1. Mötet öppnas
2. Kallelsen och dagordningen godkänns av deltagarna
3. Föregående årsmötesprotokoll läses upp
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Justeringsmän och rösträknare väljs
6. Ekonomisk redovisning
7. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
8. Året som gått
9. Styrelseval för 2024
10. År 2024
11. Övrigt
12. Nästa årsmöte fastställs
13. Mötet avslutas
Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på:
www.bmwcs.com/klubbinfo

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Anmäl dig senast den 1: a februari 2024 till Niclas Erneland på e-post: erneland@hotmail.com, där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.
Du får länk till mötet samt telefonnummer i svarsmail.

MOTIONER
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1: a februari 2024.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen.
Motioner skickas till BMW 02 Club Schwedens sekreterare:
David Ankarstrand
Klintgatan 7
59870 Storebro
Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: 1966-1977@hotmail.se

Varmt Välkomna
önskar styrelsen för BMW 02 Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

feb 04 2024
Expired!

Tid

11:00 - 13:30
Kategori

Arrangör

02 Club
E-post
02club@bmwcs.com
Till toppen