Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte i BMW Club Schweden West

Årsmöte i BMW Club Schweden West

Inbjudan till årsmöte i BMW Club Schweden West

Datum:        Lördagen den 24 februari 2024

Tid:               kl. 11.00 – 13.30

Plats:            BMW Bilia Trollhättan – Kardanvägen 18, 461 38 Trollhättan

Röstning:   Endast medlemmar indelade till BMW Club Schweden West är röstberättigade.

Övriga BMW CS-medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.

Fika och dryck kommer att finnas tillgängligt. Passa även på att ta en sväng i hallen eller köp reservdelar och tillbehör till bilen!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
 6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av resultat- och balansräkning
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ledamöter i valberedning
 14. Förslag till aktivitetskalender
 15. Genomgång av budget för verksamhetsåret 2024
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

Motioner

Mall för motioner finns här under “Dokument”:
https://www.bmwcs.com/west

Handlingar

Årsmöteshandlingar, stadgar, förslag till stadgeändringar samt övrig information inför årsmötet hittar du här:
https://www.bmwcs.com/west under “Dokument”

Skriv gärna ut och tag med handlingarna till mötet, men det kommer finnas några exemplar tillgängliga på plats.

 

Varmt välkommen hälsar BMW Club Schweden West!

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

feb 24 2024

Tid

11:00 - 13:30

Platser

BMW Bilia Trollhättan
BMW Bilia Trollhättan
Kardanvägen 18, 461 29 Trollhättan
Kategori

Arrangör

West
E-post
west@bmwcs.com
Till toppen