Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden

Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden

Inbjudan till årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden

Datum:         Lördagen den 3 februari 2024

Tid:               kl. 12.00 – c:a14.00

Plats:            Kroatorpet, Grännavägen 21, Huskvarna

Anmälan:     Anmälan är obligatorisk och skall göras senast den 25 januari 2024 på e-post: oldtimer@bmwcs.com eller per telefon till Gunnar Möller, 070-569 89 89.

Röstning:     Endast medlemmar i BMW OCS är röstberättigade.

Övriga BMW CS-medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.

Lunchbuffé  Serveras direkt efter årsmötet. OCS bjuder samtliga deltagare på buffén

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd/medlemslista
 3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
 7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av resultat- och balansräkning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av ledamöter i valberedning
 17. Förslag till aktivitetskalender
 18. Genomgång av budget för verksamhetsåret 2024
 19. Fastställande av medlemsavgift samt budget för verksamhetsåret 2024
 20. Presentation av och beslut om ändringar i stadgarna för Oldtimer Club Schweden
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande

*Handlingar kommer i god tid innan mötet!*
Årsmöteshandlingar, stadgar, förslag till stadgeändringar samt övrig information inför årsmötet hittar du på Oldtimersektionens hemsida www bmwcs.com.  Under fliken ”Sektioner” klickar du på ”Oldtimer” Längst ner på sidan klickar du på ”Dokument”.

Skriv gärna ut och tag med handlingarna till mötet.

 

Varmt välkommen hälsar styrelsen för BMW Oldtimer Club Schweden!

Evenemanget är avslutat.

Datum

feb 03 2024
Expired!

Tid

12:00 - 14:00

Platser

Kroatorpet i Huskvarna
Kroatorpet i Huskvarna
Grännavägen, 561 33 Huskvarna
Kategori

Arrangör

Oldtimer
E-post
oldtimer@bmwcs.com
Till toppen