Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden

Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden

Kallelse och dagordning för årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden
Datum: Lördagen den 28 januari 2023


Tid: kl. 13.45 -15.00 Lunch serveras kl 13.00, direkt efter Stockholmssektionens årsmöte

Plats:
Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142.
OBS,
Parkera vid Östergårds Mat, Danderydsvägen 144, till vänster om Bavaria


Anmälan: anmälan är obligatorisk och skall göras senast den 25 januari 2023 på e-post:

oldtimer@bmwcs.com
eller per telefon till Göran Benjamin, 070-5194272
Röstning: Endast medlemmar i BMW OCS är röstberättigade.

Övriga BMW CS-medlemmar är välkomna att närvara på mötet.


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängd/medlemslista

3 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor

7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll

8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av resultat- och balansräkning

10. Genomgång av revisorernas berättelse

11. Fastställande av resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av revisorer

16. Val av ledamöter i valberedning

17. Förslag till aktivitetskalender

18. Fastställande av medlemsavgift samt budget för verksamhetsåret 2023

19. Övriga frågor

20. Årsmötets avslutande

Skriv gärna ut och tag med handlingarna till mötet.

Varmt välkommen hälsar styrelsen för BMW Oldtimer Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

jan 28 2023
Expired!

Tid

13:00 - 15:00
Bavaria Danderyd

Platser

Bavaria Danderyd
Danderydsvägen 142, 182 36 Danderyd
Kategori

Arrangör

Oldtimer
E-post
oldtimer@bmwcs.com
Till toppen