Home Events Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden 2022

Årsmöte i BMW Oldtimer Club Schweden 2022

INBJUDAN TILL DIGITALT ÅRSMÖTE I BMW OLDTIMER CLUB SCHWEDEN LÖRDAGEN DEN 29 JANUARI 2022 

PLATS
OBSERVERA att årsmötet sker digitalt på Google Meet (INTE som tidigare har meddelats hos Bavaria, Danderyd) 

TID  
Årsmötet börjar kl. 13.30.

DELTAGARE
Medlemmar i BMW Oldtimer Club Schweden. 

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN  

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd/medlemslista
 3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
 7. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll 
 8. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av resultat- och balansräkning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat-och balansräkning 
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av ledamöter i valberedning
 17. Förslag till aktivitetskalender
 18. Fastställande av medlemsavgift samt budget för verksamhetsåret 2022
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötets avslutande 

 Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: https://www.bmwcs.com/oldtimer/#tab-37c6a5f78ddc51cddff under klubbinfo. 

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET 

Anmäl dig senast den 25 januari 2022 per e-post till oldtimer@bmwcs.com, eller per telefon till Göran Benjamin 070-519 42 72 
OBS! Föranmälan krävs för att kunna få inloggningsuppgifter till årsmötet. Inloggningsuppgifterna skicka per mejl senast två dagar före mötet.
 

 

Varmt välkommen att delta på mötet. 

Styrelsen för BMW Oldtimer Club Schweden 

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

jan 29 2022

Tid

13:00 - 16:00

Platser

Distans - Online
Kategori

Arrangör

Oldtimer
E-post
oldtimer@bmwcs.com
QR Code
Till toppen