Home Events - Mervärde sedan 1985 Årsmöte Westsektionen 2023

Årsmöte Westsektionen 2023

 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I BMW CLUB SCHWEDEN WEST LÖRDAGEN DEN 25 FEBRUARI

TID
Årsmötetstartar kl.11:30-14.00

DELTAGARE
Alla BMW CS medlemmar är välkomna att delta i mötet, men bara BMW CS West medlemmar har rösträtt.

För att delta digitalt klicka här i god tid innan mötet börjar.
Ge webbplatsen tillgång till kamera och mikrofon och tryck på “Gå med”. Se till att ha ditt medlemskort nära till hands. Bilia öppnar 11:00, mötet börjar 11:30. Möteslokalen ligger på övervåningen. Ha även här med medlemskort.

Fika kommer att finnas på plats!

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgeenliga

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsman samt kontroll av antalet röstberättigade
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Balans- och resultaträkningar
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor

MOTIONER
Genom motioner kan ni medlemmar komma med idéer och synpunkter kring vår verksamhet.
Vänligen använd mallen i länken nedan och skicka in till west@bmwcs.com

Mall for motion

Väl mött;
Styrelsen
BMW Club Schweden West

Evenemanget är avslutat.

Datum

feb 25 2023
Expired!

Tid

11:30 - 14:00

Platser

BMW Bilia Mölndal
BMW Bilia Mölndal
Göteborgsvägen 92, 431 37 Mölndal
Kategori

Arrangör

West
E-post
west@bmwcs.com
Till toppen