Home Events Årsmöte Stockholmssektionen 2022 hos Bavaria Danderyd

Årsmöte Stockholmssektionen 2022 hos Bavaria Danderyd

Kallelse till årsmöte för 2022 i BMW Club Schweden, Stockholmssektionen


Plats:
Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142.

Datum: Lördag 29/1

Tider: Årsmöte kl 11.30–13.00. Kl 13.00 Lunch, följt av Oldtimerklubbens årsmöte.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15:e Januari på e-post: stockholm@bmwcs.com

Senast föranmälan, 25/1 med namn och medlemsnummer på e-post: anmalan@bmwcs.com

Detta då dokumentation samt lunch måste iordningställas i förväg.

Dagordning finns under “dokument” på sektionens hemsida.

Dagordning

1. Välkommen, årsmötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Har kallelse skett i stadgeenlig ordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av ekonomisk rapport
10. Revisors berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
16. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
17. Inkomna motioner och samt förslag från styrelsen.
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vänligen notera att parkering sker framför Östergårds mat, till vänster om Bavaria Danderyds anläggning räknat från avfarten från E18 och rondellen.
Det är ej tillåtet att parkera på Bavarias parkering för den är till för deras besökande kunder under lördagen.

Varmt välkomna önskar Syrelsen för Stockholmssektionen!

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

jan 29 2022

Tid

11:30 - 14:00
Bavaria Danderyd

Platser

Bavaria Danderyd
Danderydsvägen 142, 182 36 Danderyd
Kategori

Arrangör

Stockholm
E-post
stockholm@bmwcs.com
QR Code
Till toppen