Home Events - Mervärde sedan 1985 BMW 02 Club Schwedens årsmöte 2023

BMW 02 Club Schwedens årsmöte 2023

 

INBJUDAN TILL BMW 02 CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE DEN 5:e februari 2023

Klubbens årsmöte 2023 kommer att hållas hos 02-depån i Kågeröd, samt via Zoom.

Observera att föranmälan krävs till årsmötet och att man i samband med anmälan får inloggningsinfo till zoommötet.

TID
Årsmötet startar kl. 11:00.

Dagordning årsmöte

 1. Mötet öppnas
 2. Kallelsen och dagordningen godkänns av deltagarna
 3. Föregående årsmötesprotokoll läses upp
 4. Val av mötes ordförande och mötessekreterare
 5. Justeringsmän och rösträknare väljs
 6. Ekonomisk redovisning
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 8. Året som gått
 9. Styrelseval för 2023
 10. År 2023
 11. Övrigt
 12. Nästa årsmöte fastställs
 13. Mötet avslutas

 

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com/klubbinfo

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Anmäl dig senast den 1:a februari 2023 till Niclas Erneland på e-post: erneland@hotmail.com, där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer. Du får länk till mötet samt telefonnummer i svarsmail.

MOTIONER
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1: a februari 2023.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW 02 Club Schwedens sekreterare:

David Ankarstrand

Klintgatan 7
59870 Storebro

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: 1966-1977@hotmail.se

Varmt Välkomna
önskar styrelsen för BMW 02 Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

feb 05 2023
Expired!

Tid

11:00 - 13:00
Kategori

Arrangör

02 Club
E-post
02club@bmwcs.com
Till toppen