Home Events - Mervärde sedan 1985 BMW Club Schweden Årsmöte 2023

BMW Club Schweden Årsmöte 2023

VÄLKOMMEN TILL BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE 

Årsmötet kommer att vara både digitalt och på plats hos Bavaria Danderyd. Detta för att vara så inkluderande som möjligt för dig som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Årsmötet är en av de viktigaste evenemangen som klubben håller. Det är din möjlighet att ta del av information samt och vara med fatta beslut om verksamheten.

DATUM
25 MARS 2023

PLATS
Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142 samt digitalt.

Parkering sker framför Östergårds Mat som ligger till vänster om Bavaria Danderyds anläggning, räknat från E18 och rondellen som upplåter sin parkering till oss under dagen. Det är ej tillåtet att parkera på Bavarias parkering som är till för deras kunder som kommer på besök under lördagen.

TID
Mötesdagen startar 11:30 i konferensrummet 1 tr, följ skyltar. Först serveras det en lättare lunch i 30 minuter, därpå följer årsmötet som beräknas ta cirka 1-2 timmar.

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN 
Stadgeenliga

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Redogörelse från sektioner

8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan och budget

12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

14. Val av styrelse

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Val av hedersmedlem/ständig medlem

18. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på:
https://www.bmwcs.com/klubbinfo/support-dokument/

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Anmäl dig senast den 18 mars 2023 till: christer.nilsson@bmwcs.com där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer. Ange även om du vill delta digitalt eller fysiskt. Anmäler du dig digitalt kommer du att få en länk till det digitala mötesrummet tillsänt till dig dagarna innan årsmötet äger rum.

OBS! Föranmälan krävs för att vi ska kunna anpassa fika, förplägnad, dokumentation mm.

Varmt välkomna önskar styrelsen för BMW Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

mar 25 2023
Expired!

Tid

11:30 - 15:00
Bavaria Danderyd

Platser

Bavaria Danderyd
Danderydsvägen 142, 182 36 Danderyd

Arrangör

Styrelsen BMW CS
E-post
kansliet@bmwcs.com
Till toppen