Home Events - Mervärde sedan 1985 BMW Club Schweden Årsmöte 2024

BMW Club Schweden Årsmöte 2024

VÄLKOMMEN TILL BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE I MALMÖ 23 MARS 2024

PLATS

Förenade Bil, Malmö Djurhagegatan 15.

TID

Mötesdagen startar kl.11:30 med lättare förtäring och att titta i bilhallen från kl.11.00.
Årsmötet startar kl. 12:00 och beräknas vara klart senast kl.15:00.

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN

Stadgeenliga

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
  2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
  3. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 3. Redogörelse från sektioner
 4. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust
  9. Revisorernas berättelse
  10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Verksamhetsplan och budget
  12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift
  13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
  14. Val av styrelse
  15. Val av revisorer
  16. Val av valberedning
  17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
  18. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Anmäl dig senast den 1 mars 2024 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till

e-post christer.nilsson@bmwcs.com, där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

OBS! Föranmälan krävs för att vi ska kunna anpassa förtäring, dokumentation mm.

MOTIONER

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22 januari 2024.
Dessa ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

Christer Nilsson
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna önskar styrelsen för BMW Club Schweden

 

Evenemanget är avslutat.

Datum

mar 23 2024
Expired!

Tid

11:30 - 15:00

Platser

Förenade Bil Malmö
Förenade Bil Malmö
Djurhagegatan 15, Malmö

Arrangör

Styrelsen BMW CS
E-post
kansliet@bmwcs.com
Till toppen