Home Events - Mervärde sedan 1985 BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE 2021

BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE 2021

INBJUDAN TILL BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE
DEN 27 MARS 2021

OBS! BMWCS ÅRSMÖTE 2021 KOMMER ATT HÅLLAS VIA TELEFON

På grund av coronavirusets fortsatta spridning i samhället har styrelsen i BMWCS beslutat att klubbens årsmöte 2021 kommer att hållas via telefon, såvida inte lättnader i restriktioner gällande coronaviruset införs. I förekommande fall kommer styrelsen att informera om eventuella ändringar i genomförandet av årsmötet på BMWCS hemsida, www.bmwcs.com/nyheter.

OBSERVERA att föranmälan krävs till årsmötet och att man i samband med anmälan får inloggningsinfo till mötet eller anvisad plats.

TID
Årsmötet startar kl. 11:00 och kräver sträng mötesdisciplin.

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN
Stadgeenliga

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Redogörelse från sektioner
8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
18. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com/klubbinfo

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Anmäl dig senast den 6 mars 2021 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till
e-post christer.nilsson@bmwcs.com, där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

MOTIONER
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari 2021.
Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

Christer Nilsson
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: christer.nilsson@bmwcs.com

Varmt Välkomna
önskar styrelsen för BMW Club Schweden

Evenemanget är avslutat.

Datum

mar 27 2021
Expired!

Tid

11:00 - 15:00

Platser

Distans - Online

Arrangör

Christer Nilsson
E-post
christer.nilsson@bmwcs.com
Till toppen