Home Events - Mervärde sedan 1985 Stockholmssektions årsmöte samt provkörningar hos Bavaria Danderyd

Stockholmssektions årsmöte samt provkörningar hos Bavaria Danderyd

KALLELSE TILL STOCKHOLMSEKTIONENS ÅRSMÖTE 2023

Årsmötet pågår kl. 12:00-13:00 – därefter lunch direkt följt av Oldtimer Club Schwedens årsmöte.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari 2023, mejlas till: stockholm@bmwcs.com.

Föranmälan krävs för att i förväg kunna beräkna åtgång av dokumentation och landgångar. Anmälan med namn och medlemsnummer mejlas senast den 25 januari 2023 till: arsmote@bmwcs.com

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Har kallelse skett i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)
 7. Godkännande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Dragning av ekonomisk rapport
 10. Revisors berättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
 16. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 17. Inkomna motioner och samt förslag från styrelsen
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Vill du provköra någon av BMW:s modeller, till exempel de senaste helelektriska iX1 eller laddhybriden 230iX Active Tourer så kom i god tid innan mötet, anläggningen öppnar 11:00.

Vänligen notera att parkering sker framför Östergårds Mat som upplåtit sin parkeringsplats till oss under dagen. Den är belägen till vänster om Bavaria Danderyds anläggning räknat från avfarten från E18 och rondellen. OBS! Parkering på Bavarias parkering är ej tillåten då den är avsedd för deras besökande kunder under lördagen.

Varmt välkomna önskar styrelsen för Stockholmssektionen

Evenemanget är avslutat.

Datum

jan 28 2023
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Platser

Bavaria Danderyd
Bavaria Danderyd
Danderydsvägen 142, 182 36 Danderyd
Kategori

Arrangör

Stockholm
E-post
stockholm@bmwcs.com
Till toppen