Home Events - Mervärde sedan 1985 Stockholmssektionens årsmöte och Bavaria Danderyds Supervecka

Stockholmssektionens årsmöte och Bavaria Danderyds Supervecka

INBJUDAN TILL STOCKHOLMSSEKTIONENS ÅRSMÖTE
LÖRDAGEN DEN 30 JANUARI 2021

På grund av den rådande coronasituationen i Stockholmsregionen har Stockholmssektionens styrelse i skrivande stund beslutat att sektionens årsmöte 2021 kommer att hållas via telefon.

TID
Årsmötet startar kl. 11:00 lördagen den 30 januari 2021.

FÖRANMÄLAN
Föranmälan med namn och medlemsnummer till årsmötet är obligatoriskt och mejlas senast den 27 januari till: stockholm@bmwcs.com. I bekräftelsen erhåller man inloggningsinformation samt årsmötesdokumentation.

DAGORDNING
1. Välkommen, årsmötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Har kallelse skett i stadgeenlig ordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två rösträknare tillika justeringsmän (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av ekonomisk rapport
10. Revisors berättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
16. Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
17. Inkomna motioner och samt styrelsens förslag på justering av stadgar i enligt med moderklubbens stadgar.
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

MOTIONER
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 januari och mejlas till stockholm@bmwcs.com. Motioner ska vara skannade original och underskrivna med namn samt försedda med medlemsnummer av den/de som lämnar motionen.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Stockholmssektionen!

BAVARIA DANDERYDS SUPERVECKA I SAMBAND MED ÅRSMÖTET: MÅN 25/1-FRE 29/1!
Som erbjudande till dig som är medlem i BMW Club Schweden ger Bavaria Danderyd dig 20 % rabatt på alla reservdelar, tillbehör, lifestyleprodukter och olja som beställs under ovanstående datum. Rabatten gäller ej kompletta hjulsatser. Beställ de delar du vill ha via e-post: reservdelar.danderyd@bavariabil.se och märk mejlet ”Supervecka, reg.nummer + medlemsnummer”. Ange i mejlet om det är en prisförfrågan eller beställning, även ditt mobilnummer måste bifogas.

Senaste datum för beställning är 2021-01-15. Delarna hämtas ut på Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142 under vecka 4, måndag-fredag 07:00-18:00. Ej uthämtade delar faktureras till fullpris. Naturligtvis finns det gott om intressanta bilar i begagnathallen – men tänk på att hålla avstånd och att du följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller för Stockholmsregionen för den aktuella januariveckan.

Evenemanget är avslutat.

Datum

jan 30 2021
Expired!

Tid

11:00 - 12:00

Platser

Distans - Online
Kategori

Arrangör

Stockholm
E-post
stockholm@bmwcs.com
Till toppen