Som huvudmedlem får jag endast mitt medlemskort men inte något kort till familjemedlemmen?

Familjemedlemmens medlemskort kommer separat cirka en vecka senare.