Tiden går lika fort som att få sträcka ut på Autobahn vilket innebär att klubbens årsmöte börjar närma sig.
Inför årsmötet har ni medlemmar möjligheten att skicka in motioner för era idéer, önskemål och förslag som ni anser att klubben ska titta på.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari 2023

Klicka här för motionsmall: BMWCS Mall Motion

Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare: 

Christer Nilsson 
Vaktgatan 15
265 71 Kvidinge 

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: christer.nilsson@bmwcs.com 

Nedan finner ni länken till mötet som ligger i klubbens kalender:
https://www.bmwcs.com/events/bmw-club-schweden-arsmote-2023/?occurrence=2023-03-25

Glöm inte att föranmäla er och hoppas vi ses hos Bavaria i Danderyd den 25 mars 2023, varmt välkomna!