Välkommen till i-Sektionen!

Under sommaren 2020 har, på uppdrag av styrelsen i BMW CS, Robert, Christoffer och Wolfgang diskuterat möjligheten och förutsättningar för bildande av en i-Sektion för att spegla BMW:s arbete under märket.

Samtal avseende BMW Group Sverige:s syn och intresse i nya sektionen har förts med klubbens kontakt Carl Lindwall.

Alla dessa samtal och överläggningar mynnade i en formell ansökan om bildande av nya sektionen till styrelsemötet i november där sektionens syfte, sektionsstyrelsen och aktivitetsplan godkändes.

Sektionens ändamål/syfte
Sektionen skall främja intresset för BMW:s bilar, produkter och tjänster inom märket ”BMW i” i Sverige genom att:

 • Sprida information om BMW:s helhetskoncept och framtidens interpretation av premium mobilitet så som:
 1. Elbilar
 2. Innovativa material och teknologier
 3. Autonom körning
 4. ”high-end connectivity” (uppkoppling/anslutningar)
 5. Digitala tjänster
 • Verka för att höja mervärdet i att köra en BMW i
 • Kontakt med BMW:s svenska representation och dess återförsäljare
 • Anordna träffar, utflykter och studiebesök runt om i landet
 • Organisera provkörningar av nya BMW i-bilar
 • Uppmuntra kontakter med andra bilklubbar och andra organisationer och företag med verksamhet som berör sektionens verksamhet.

Aktivitetsplan 2021
(under förutsättning att det allmänna läget tillåter dessa typer av aktiviteter)

April/Maj Elbilsträff vid Högbo Bruk
(Finns idé på avslutande studiebesök, t ex vindkraftverk)

Sommar
Deltagande på Stockholmssektionens måndagsträff(år) vid Brostugan (28:e juni temakväll)

Början av Q1
Premiärvisning med provkörning av nya BMW iX3

Sommaren
Träff på Malmby Flygfält (utanför Strängnäs)
(Jämförelse mellan i-bilar och ”vanliga” bilar – pågående diskussion med Fredrik F på M-Bilar)
(Tanken är att få dit t.ex. tidningen Elbilar också)

Juli/Augusti
Deltagande på klubbens Sommarträff på Ring Knutstorp

Augusti
Deltagande vid olika bilträffar för att marknadsföra i-Sektionen, t ex Ulva Kvarn

*I planering*
Studiebesök hos Northvolt

Utöver det försöker vi organisera premiärvisningar av kommande iX3, i4 och iX hos BMW:s återförsäljare.

För mer information följ gärna sektionens sida på www.bmwcs.com och den nystartade Facebook-gruppen ”BMW Club Schweden i-Sektion”.

Stadgar

Styrelsen


Ordförande
Wolfgang Zielke

Sekreterare
Christoffer Wildner

Kassör & Klubbmästare
Robert Stahl