INJUDAN TILL BMW 02 CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE DEN 7:e februari 2021

På grund av coronavirusets fortsatta spridning i samhället har vi beslutat att klubbens årsmöte 2021 kommer att hållas via telefon, samt ev. med bild via Zoom.

Observera att ljudet via Zoom ska vara avstängt och att allt ljud ska gå via konferenstelefon samt att föranmälan krävs till årsmötet och att man i samband med anmälan får inloggningsinfo till mötet eller anvisad plats.

TID

Årsmötet startar kl. 11:00 och kräver sträng mötesdisciplin.

Dagordning årsmöte 2021

 1. Mötet öppnas
 2. Kallelsen och dagordningen godkänns av deltagarna
 3. Föregående årsmötesprotokoll läses upp
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Justeringsmän och rösträknare väljs
 6. Ekonomisk redovisning
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 8. Året som gått
 9. Styrelseval för 2021
 10. År 2021
 11. Övrigt
 12. Nästa årsmöte fastställs
 13. Mötet avslutas

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Anmäl dig senast den 1:a februari 2021 till Niclas Erneland på e-post: erneland@hotmail.com,
där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

MOTIONER

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:a februari 2021.
Motioner ska lämnas i original och vara underteckande av den/de som lämnar motionen.
Motioner skickas till BMW 02 Club Schwedens sekreterare:

David Ankarstrand
Klintgatan 7
59870 Storebro

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: 1966-1977@hotmail.se

Varmt Välkomna
önskar styrelsen för BMW 02 Club Schweden