Kalender
Ladda ner som iCal-fil
BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE
Lördag, 17. Mars 2018, 11:00 - 16:00
Träffar : 2123
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE

 

& SUPERVECKAN HOS BAVARIA STOCKHOLM

 

17 MARS 2018

  

PLATS

 

Bavaria Stockholm, Gårdsvägen 11 i Solna.

Parkera gärna i P-garaget på Gårdsvägen 15, nedre plan.

 

TID

 Mötesdagen startar 11:00 då du kan beställa/hämta reservdelar, provköra en BMW, bekanta dig med bilarna i utställningshallen samt äta lunch.

 Årsmötet startar 12:30 i konferenssalen, 1 tr, värdar visar vägen dit, och beräknas vara klart 15:00.

 

 DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN

 Stadgeenliga

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

3. Fastställande av dagordning

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare 


6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Redogörelse från sektioner

8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust

9. Revisorernas berättelse

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen


11. Verksamhetsplan och budget


12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift


13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna


14. Val av styrelse


15. Val av revisorer


16. Val av valberedning


17. Val av hedersmedlem/ständig medlem


18. Övriga frågor

 Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com

  

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

 Anmäl dig senast den 28 februari 2018 till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

 OBS! Föranmälan krävs för att vi ska kunna anpassa lunchbuffé, fika, dokumentation mm.

 MOTIONER

 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 januari 2018.

 Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

 

Christer Nilsson Vaktgatan 15 265 71 Kvidinge

 Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

Varmt Välkomna

 önskar styrelsen för BMW Club Schweden

  

SUPERVECKAN

 omfattar ett antal attraktiva erbjudanden för din BMW som gäller under 11 2018.  

Vecka 4 2018 kommer ett e-postutskick med de olika produkterna och tjänsterna till din BMW.

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97