Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Stockholmssektionens Årsmöte
Lördag, 26. Januari 2019, 11:30 - 13:00
Träffar : 1215
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kallelse till årsmöte för 2019 i  

BMW Club Schweden, Stockholmssektionen Plats: Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142. Parkera på Riddarstigen vid Östergårds mat.

Parkeringsplatsen utanför anläggningen är till för Bavarias kunder.  

Lördag 26/1 Tider: Årsmöte kl 11.30–13.00. Kl 13.00 Lunch, föredrag av Alpinaklubben.  

Passa på och delta i utlottningen av BMW Original Motorolja till din BMW i Lunchpausen.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12:e Januari på e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Obligatorisk föranmälan sker senast 23:e Januari på e-post: stockholmDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Detta då dokumentation samt lunch måste iordningställas i förväg.

 

Dagordning

 

 1.     Välkommen, årsmötets öppnande
 2.     Justering av röstlängd
 3.     Har kallelse skett i stadgeenlig ordning
 4.     Val av ordförande för mötet
 5.     Val av sekreterare för mötet
 6.     Val av två rösträknare tillika justeringsmän (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)
 7.     Godkännande av dagordning
 8.     Styrelsens verksamhetsberättelse
 9.     Föredragning av ekonomisk rapport
 10.  Revisors berättelse
 11.  Ansvarsfrihet för styrelsen
 12.  Val av styrelseledamöter
 13.  Val av revisor
 14.  Val av valberedning
 15.  Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår
 16.  Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 17.  Inkomna motioner och förslag
 18.  Övriga frågor
Varmt välkomna önskar Styrelsen för Stockholmssektionen!

Plats Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142.
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97