Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Årsmöte för Stockholmssektionen
Lördag, 25. Januari 2020, 11:30 - 13:00
Träffar : 388
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 11:e Januari på e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Obligatorisk föranmälan sker senast 22:e Januari på e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   
Detta då dokumentation måste iordningställas i förväg.


Årsmöte kl 11.30–13.00. Kl 13.00 Lunch, följt av Oldtimerklubbens årsmöte.   


Dagordning

1.    Välkommen, årsmötets öppnande

2.    Justering av röstlängd

3.    Har kallelse skett i stadgeenlig ordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två rösträknare tillika justeringsmän

       (som även utför kontroll av antalet röstberättigade)

7.    Godkännande av dagordning

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse

9.    Föredragning av ekonomisk rapport

10.  Revisors berättelse

11.  Ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Val av styrelseledamöter

13.  Val av revisor

14.  Val av valberedning

15.  Förslag till aktivitetskalender för kommande verksamhetsår

16.  Förslag på ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

17.  Inkomna motioner och samt styrelsens förslag på justering av

       stadgarna i enlighet med moderklubbens stadgar.
18.  Övriga frågor

19.  Mötets avslutande

Varmt välkomna önskar Styrelsen för Stockholmssektionen!

Plats : Bavaria Danderyd, Danderydsvägen 142.
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97