Kalender
Ladda ner som iCal-fil
Årsmöte BMW CS i Malmö
Lördag, 28. Mars 2020, 12:00 - 15:00
Träffar : 675
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

VÄLKOMMEN TILL BMW CLUB SCHWEDENS ÅRSMÖTE I MALMÖ 28 MARS 2020

 

PLATS

Förenade Bil, Malmö Djurhagegatan 15.

 

TID

Mötesdagen startar kl.12:00 med att äta lunchbuffé och tillfälle att titta i bilhallen från kl.11.00.

Årsmötet startar kl. 13:00 och beräknas vara klart kl.15:00.

 

DAGORDNING & ÖVRIGA ÄRENDEN

Stadgeenliga

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redogörelse från sektioner
 8. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 14. Val av styrelse
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Val av hedersmedlem/ständig medlem
 18. Övriga frågor

 

Årsmöteshandlingar, stadgar och övrig information inför årsmötet hittar du på: www.bmwcs.com

 

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

Anmäl dig senast den 28 februari 2020 till Christer Nilsson, Vaktgatan 15, 265 71 Kvidinge eller till

e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., där du anger ditt för- och efternamn samt ditt BMWCS-medlemsnummer.

 

OBS! Föranmälan krävs för att vi ska kunna anpassa lunch, dokumentation mm.

 

MOTIONER

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 januari 2020.

Motioner ska lämnas i original och vara undertecknade av den/de som lämnar motionen. Motioner skickas till BMW Club Schwedens sekreterare:

 

Christer Nilsson

Vaktgatan 15

265 71 Kvidinge

 

Skannade undertecknade originalhandlingar kan även mejlas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Varmt Välkomna

önskar styrelsen för BMW Club Schweden

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97