KONTAKTA OSS

Varmt välkommen att kontakta oss. Vi kommer med glädje att hjälpa dig!
Nedan finns alla uppgifter för att komma i kontakt med klubben och våra sektioner eller Bayerisches Blatt-redaktionen.

E-post: 02club@bmwcs.com

Ordförande
Niclas Erneland, Bräkne-Hoby
E-post: erneland@hotmail.com

Sekreterare
David Ankarstrand, Storebro
E-post: 1966-1977@hotmail.se

Kassör
Lennart Bengtsson, Kågeröd
E-post: bengtsson@02-depan.se

Ledamot
Peter Lännström, Söderköping
E-post: gt-peter@hotmail.com

Erik Dandanell, Stockholm
E-post: erik.dandanell@gmail.com

Kontaktperson
Peter Holmberg
Telefon: 073-655 01 95

Vi letar efter flera entusiaster som vill hjälpa till med att arrangera träffar och övriga aktiviteter.
Klubbens målsättning att så fort som möjligt ha en lokal organisation för GävleDala på plats.

Vid intresse ta gärna kontakt med Peter Holmberg eller någon i klubbens styrelse. 

Ordförande
Wolfgang Zielke

Sekreterare
Christoffer Wildner

Kassör & Klubbmästare
Robert Stahl

Bankörning med gatbilar:
E-post: gatbilar@bmwcs.com
Information: http://www.bmwcup.se/bankorning

Tävling i BMW Cup:
E-post: bmwcup@bmwcs.com
Information: http://www.bmwcup.se

Reglementsgrupp för BMW Cup:
E-post: reglemente@bmwcs.com

Postadress:
BMW Club Schweden Motorsport
BMW Club Schweden, Tackjärnsvägen 2
16868 Bromma

Kontakt:
Tel: +46703616293
E-post: motorsport@bmwcs.com

Ordförande
Stefan Hjort
E-post: kansliet@bmwcs.com

Denna sektion är förnärvarande vilande. Är du intresserad eller vet någon som är intresserad att vilja starta en sektion för norra Sverige, vänligen kontakta ordförande Stefan Hjort.

E-post: oldtimer@bmwcs.com

Ordförande
Göran Benjamin

Vice Ordförande
Gunnar Möller

Sekreterare
Christer Gustafsson

Kassör
Richard Edgren

Adjungerad Ledamot
Bertil Ungren

E-post: stockholm@bmwcs.com

Ordförande
Peter Askenfors

Vice Ordförande
Carina Södergran

Sekreterare
Håkan Ström

Kassör
Erik af Winklerfelt

Valberedning
Stephan Palmgren
Johan Malmgren

E-post: syd@bmwcs.com

Ordförande
Johnny Ståhl

Vice ordförande
Magnus Johansson

Kassör
Erik Ståhl

Ledamöter
Åsa From
John Richter
Micael Svensson

E-post: west@bmwcs.com

Ordförande
William Damberg

Kassör
Magnus Nilsson

Ledamot
Magnus Torell
Daniel Wiese
Sebastian Curmark
Christer Silvén
Morten Alleröd

Valberedning
Johannes Lundin
Jesper Hillerström

E-post: 02club@bmwcs.com

Ordförande
Niclas Erneland, Bräkne-Hoby
E-post: erneland@hotmail.com

Sekreterare
David Ankarstrand, Storebro
E-post: 1966-1977@hotmail.se

Kassör
Lennart Bengtsson, Kågeröd
E-post: bengtsson@02-depan.se

Ledamot
Peter Lännström, Söderköping
E-post: gt-peter@hotmail.com

Erik Dandanell, Stockholm
E-post: erik.dandanell@gmail.com

Kontaktperson
Peter Holmberg
Telefon: 073-655 01 95

Vi letar efter flera entusiaster som vill hjälpa till med att arrangera träffar och övriga aktiviteter.
Klubbens målsättning att så fort som möjligt ha en lokal organisation för GävleDala på plats.

Vid intresse ta gärna kontakt med Peter Holmberg eller någon i klubbens styrelse. 

Nystartad sektion, mer information kommer!

Ordförande
Wolfgang Zielke

Sekreterare
Christoffer Wildner

Kassör & Klubbmästare
Robert Stahl

Bankörning med gatbilar:
E-post: gatbilar@bmwcs.com
Information: http://www.bmwcup.se/bankorning

Tävling i BMW Cup:
E-post: bmwcup@bmwcs.com
Information: http://www.bmwcup.se

Reglementsgrupp för BMW Cup:
E-post: reglemente@bmwcs.com

Postadress:
BMW Club Schweden Motorsport
BMW Club Schweden, Tackjärnsvägen 2
16868 Bromma

Kontakt:
Tel: +46703616293
E-post: motorsport@bmwcs.com

Ordförande
Stefan Hjort
E-post: kansliet@bmwcs.com

Denna sektion är förnärvarande vilande. Är du intresserad eller vet någon som är intresserad att vilja starta en sektion för norra Sverige, vänligen kontakta ordförande Stefan Hjort.

E-post: oldtimer@bmwcs.com

Ordförande
Göran Benjamin

Vice Ordförande
Gunnar Möller

Sekreterare
Christer Gustafsson

Kassör
Richard Edgren

Adjungerad Ledamot
Bertil Ungren

E-post: stockholm@bmwcs.com

Ordförande
Peter Askenfors

Vice Ordförande och kassör
Erik af Winklerfelt

Sekreterare
Håkan Ström

Styrelseledamot
Carina Södergran

Valberedning
Stephan Palmgren
Johan Malmgren

E-post: syd@bmwcs.com

Ordförande
Christina Nilsson
E-post: christina.nilsson@bmwcs.com

Vice ordförande
Johnny Ståhl

Kassör
Erik Ståhl

Sekreterare
Christer Nilsson
E-post: christer.nilsson@bmwcs.com

Ledamöter
Åsa From Richter
John Richter
Micael Svensson

E-post: west@bmwcs.com

Ordförande
William Damberg

Kassör
Magnus Nilsson

Ledamot
Magnus Torell
Daniel Wiese
Sebastian Curmark
Christer Silvén
Morten Alleröd

Valberedning
Johannes Lundin
Jesper Hillerström