Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning fick OK av årsmötet samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Verksamhetsplan 2017 med tillhörande budget 2017 godkändes av årsmötet.

Medlemsavgift för 2017 lämnades oförändrad, vilket godkändes av årsmötet.

Styrelsen består av:
Stefan Hjort, ordförande.
Michael Franzetti, vice ordförande (nyval).
Christer Nilsson, sekreterare tillika representant för Syd.
Magnus Nilsson, kassör (nyval) tillika representant för West..
Göran Benjamin, representant för Oldtimer Club.
Patrik Railo, representant för 02 Club (nyval).
Peter Askenfors, representant för Stockholm (nyval).

Revisorer:
Wolfgang Zielke (nyval).
Jan-Erik Ek.

Valberedning:
Johan Nordkvist, sammankallande.
Jan-Erik Ek.
Wolfgang Zielke (nyval).

Sektion Syd ska ha ett stort tack för ett välarrangerat årsmöte i Malmö.

För styrelsen i BMW Club Schweden,
Stefan Hjort, ordförande