Sedan 1 april 2020 så gäller medlemsavgiften på 450 SEK/år för medlemskap i BMW Club Schweden (nya och gamla medlemmar), alltså en höjning på 50 SEK/år. Denna höjning togs vid årsmötet den 28 mars, efter förslag från styrelsen. Anledningen är att vi har tappat vår sponsring från BMW Group Northern Europe på 200 000 SEK/år, och vi vill på detta sätt mildra den pengaförlust, som detta innebär. Vi inom BMW Club Schweden har inte höjt vår medlemsavgift sedan 2004.

På förekommen anledning vill styrelsen uppmana våra medlemmar att hålla sina adressuppgifter uppdaterade i vårt medlemsregister Membit, det är viktigt att detta görs så att medlemsfakturor och vår medlemstidning Bayerisches Blatt kommer till rätt adress.  Det finns en självbetjäning i Membit systemet, som medlemmar kan nyttja för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Om ni har frågor kring vårt Membit medlemsregister, så ska ni kontakta Göran Benjamin, goran.benjamin@gmail.com, han är ansvarig för Membit medlemsregister.

Stefan Hjort, kanslist/ordförande BMW CS.