Corona virusets spridning i samhället, och med omtanke om våra medlemmar, medför följande nya riktlinjer inom BMW Club Schweden.

Styrelsen beslutade, den 12 maj, att träffar eller deltagande i andras event får beslutas av BMW Club Schwedens sektioner och underklubbar, och att detta gäller tillsvidare, så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer/riktlinjer map Corona (Covid-19).

Nytt beslut tas av BMW Club Schwedens styrelse om ändringar görs.

Stefan Hjort, ordförande BMW Club Schweden