En mycket viktig sak, som vi inom BMWCS gör nu, är att vi kommer att införa ett nytt medlemsregister under hösten/vintern i år. Varför gör vi detta, flera anledningar, den absolut viktigaste är att vi inte vill vara personberoende av ett eget utvecklat system, medlemsregistret ska inte vara personberoende. När vi är så pass många medlemmar blir administrationen alldeles för stor med bokföring, medlemsregistrering, plastkort utskick, avisering och påminnelser för medlemsinbetalning. Det företag vi har fastnat för är Membit AB medlemsregister. Detta kommer innebära en del förändringar för dig som befintlig medlem och även nya medlemmar. Det kommer att innebära att du som medlem kommer att själv få gå in på Membit och hålla dina uppgifter uppdaterade. Vi kommer att gå över till ny bank, Handelsbanken med bankgiroinbetalning. Utbetalningskorten för medlemsavgiften kommer att få unika OCR nummer för att säkra upp betalningen, detta kommer att göras per automatik och även medlemskorten kommer att genereras när betalningen är gjord och skickas till dig. Vi kommer att tillse att att befintliga medlemmar kommer att få login uppgifter, så att ni kan göra de saker som behövs för att hålla era data uppdaterade. Saabklubben, med 4000 medlemmar, har gått över till Membit, och undertecknad har varit i kontakt med dem, så även med Volvo Amazon klubben och Sälens Snöskoterklubb, alla ger sitt OK att använda Membit medlemsregister.

Jag avser att återkomma med mer information framöver. Naturligtvis kommer vår hemsida att uppdateras kring Membit systemet och vad detta innebär. Ni kommer att få information till er personligen också.

För mig som ordförande och kanslist är detta nog den största utmaning vi inom BMWCS går igenom just nu att införa ett nytt medlemssystem. Det medlemssystem vi använder just nu är 15 – 20 år gammalt, egenutvecklat och mycket avancerat för sin tid, då det togs fram. MEN det är personberoende och så ska det inte vara. Dock måste jag säga, att använt det i ett år, så är det robust och tillförlitligt, men kräver mycket tid från mig!

Stefan Hjort, BMW CS ordförande/kansliansvarig