Välkommen till Oldtimersektionen

Din BMW speglar en fantastisk teknikhistoria.

Är du intresserad av äldre BMW-bilar eller Du kanske till och med äger en som är 20 år eller äldre – då är BMW Oldtimer Club Schweden klubben för dig!

Det är intresset som räknas. Du behöver inte ens äga en BMW för att vara med BMW-klubbens “veterangäng”. Vi ser våra äldre BMW som en del i det rullande kulturarvet. Vi trivs bäst bland äldre 328:or. Barockänglar, Neue Klasse och 02:or för att bara ta några exempel.

Äger du en BMW som är 20 år eller äldre kan du genom klubbens samarbete med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) techna en mycket fördelaktig veteranbilsförsäkring. Oldtimersektionen har egna besiktningsmän som är godkända för att utföra den besiktning som krävs för en veteranbilsförsäkring.

Läs mer här eller klicka på MHRF loggan på startsidan.

Varför har man en klassiker?
Anledningarna till att äga och vårda en veteranbil är många och skiftande. Kanske är det nostalgi – det var den första bilen i familjen när du var barn eller din första egna bil. Kanske var det den bilen som öppnade Europa för dig med många och oförglömliga semesterresor. Eller är det för att du vill återuppleva tidsandan, för den banbrytande teknikens skull eller bara för att du uppskattar den unika formgivningen, tekniken eller utstrålningen.

Njutningen av längre utflykter med veteranbilen skall heller inte underskattas!
Du är lyckligt lottad som ägare till en äldre BMW som genom BMW:s tekniksatsningar fortfarande erbjuder komfort, prestanda och kvalitet för att hänga med i dagens trafikrytm och skulle något gå sönder är BMW duktiga på reservdelar till äldre bilar – med klubbrabatt.

Dessutom finns erfarenheten och kunnandet, både i minne och dokumentation hos många medlemmar. Där kan du få hjälp inför reparationer och renoveringar.

I klubbens Facebook-grupp kan du också ställa specifika Oldtimerfrågor och räkna med att få bra svar.

Som en del i klubbens verksamhet arrangerar vi också träffar och utflykter för alla med intresse för våra äldre BMW bilar. Läs om det i hemsidans kalender!

Bästa sättet att hålla samman dessa klenoder och historiska mästerverk och kunskapen om dem är att gå med som medlem i oldtimerklubben!

Dessutom finns erfarenheten och kunnandet hos oss liksom mängder av dokumentation inför reparationer och renoveringar. Du behöver inte äga en gammal bil, det är intresset för de gamla bilarna som är avgörande!

På klubbens Facebook grupp kan du också ställa specifika Oldtimerfrågor och räkna med att få bra svar. Vi arrangerar också träffar och utflykter  för alla med intresse för våra äldre BMW bilar.

Veteranbilar ska rulla – inte bara stå i garaget. Bästa sättet att hålla igång din klenod och historiska mästerverk är att bli medlem i Oldtimerklubben!

Har du blivit intresserad?
Skicka en anmälan till oldtimer@bmwcs.com.


Välkommen att bli en i “veteranbilsgänget”!

Göran Benjamin, Christer Gustafsson, Gunnar Möller, Rickard Edgren och  Bertil Ungren
Styrelsen
BMW Oldtimer Club Schweden

MENY

Generella frågor och svar

Jag får inte sektionens e-post utskick om kommande träff, varför?

  • Logga in till din profil under “Inloggning medlem” i huvudmenyn och verifiera att du har angett korrekt e-post.

  • Kolla i din skräppost ifall mailet från sektionen ligger där och verifiera oldtimer@bmwcs.com som betrodd.

Jag kommer inte ihåg vilket lösenord jag har till Membit

  • Klicka på “Glömt lösenord” och ange din e-postadress så kommer inloggningsuppgifterna att skickas.

Jag får inget e-post meddelande innehållande inloggningsuppgifter

– Skicka ett mail till kansliet@bmwcs.com så kommer klubbens medlemsansvarig att titta i registret. Informera även vilken e-postadress som ska användas för din profil så kan denne ändra till korrekt.

Information för medlemskap till Oldtimer

Du blir medlem i BMW Oldtimer Club Schweden genom att registrera dig enligt något av följande två alternativ.

  • Du som redan är medlem i BMW Club Schweden skickar ett mejl till oldtimer@bmwcs.com med uppgift om namn och medlemsnummer samt att du vill utöka ditt medlemskap till att också omfatta Oldtimerklubben. Du får sedan ett svarsmejl med uppgift om betalningssätt på tilläggsavgiften 40:-.

  • Är du inte medlem i BMW Club Schweden sedan tidigare går du in här;
    https://www.membit.net/m4-member/login/501

    Välj medlemskap, fyll i formuläret, spara och betala in avgiften enligt uppgift i nästa fönster där du också ser ditt medlemsnummer och dina inloggningsuppgifter.

MHRF-FÖRSÄKRINGEN ägs och drivs sedan 1975 av de 200 klubbarna inom MHRF i samarbete med Folksam.
Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar.

Försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder.
Bilar och mc skall vara från 2001 (från 1 maj) eller tidigare, tunga lastbilar/bussar från 1991 eller tidigare.

Om man i minst ett år haft, och ännu har, en försäkring för bil eller mc kan det finnas möjlighet att försäkra ett fordon av samma typ tillverkat 2002 – 2011 om det är av klar samlarfordonskaraktär.

Förutom helförsäkring finns ytterligare andra försäkringsalternativ;
– Rullande renovering
– Avvikande utförande, ombyggt fordon
– Uppställningsförsäkring
– Renoveringsförsäkring
– Lagerförsäkring

Här kan ni ladda ner pdf-filen för ansökan av försäkringen: MHRF-Ansökan
Länk till MHRF-Försäkringen

Försäkringsamordnare:
Lars-Erik Larsson
070-519 32 28

Göran Benjamin
070-5194272

Klubbens fordonsinspektörer
Klicka på namnet för den person du vill komma i kontakt med nedan:

Namn

Postnr.

Ort

Klubbnamn

Alexander Kjellström

611 32

NYKÖPING

BMW Oldtimer Club Schweden

Bengtsson Lennart

268 77

KÅGERÖD

BMW Oldtimer Club Schweden

Benjamin Göran

141 70

SEGELTORP

BMW Oldtimer Club Schweden

Larsson Lars-Erik

145 74

NORSBORG

BMW Oldtimer Club Schweden

Möller Gunnar

135 62

TYRESÖ

BMW Oldtimer Club Schweden

Nordkvist Johan

426 71

VÄSTRA FRÖLUNDA

BMW Oldtimer Club Schweden

Viktigt! Avgifter för OCS besiktning av fordon för MHRF-försäkring

I enlighet med uppdaterade rekommendationer från MHRF har styrelsen fattat följande beslut:

För inspektion (besiktning) av fordon för MHRF försäkring betalar medlem 500 kr till klubben per besiktigat fordon. Betalning sker sedan inspektören är kontaktad och har accepterat besiktningsuppdraget.

I de fall (undantagsvis) inspektören behöver färdas till fordonet skall medlemmen betala milersättning till inspektören enligt Skatteverkets riktlinjer f n 2:50 kr/km samt ev avgifter såsom trängselskatt och parkeringsavgifter.

Betalning för besiktning skall helst ske i förväg, efter överenskommelse med inspektören, till klubbens konto: SHB 6160 870 075 551 eller till inspektören (om hen accepterar det) som överför betalningen till klubben.

Milersättning och avgifter betalas direkt till inspektören.

Tips & förslag

Finns det ett resmål dit vi borde åka och samla medlemmarna?
Något speciellt tema vi borde testa på?
Tankar och idéer för att göra klubben ännu bättre?

Vad det än kan tänkas vara, tveka inte att höra av dig till oldtimer@bmwcs.com
Vi uppskattar all form av feedback för att utveckla klubben tillsammans med er medlemmar!

Vi söker alltid efter personer som vill vara med och planera sektionens kalender, medverka under träffar och vara en representant för BMW Club Schweden som klubb och BMW som märke. Allt vi gör är enkelt och roligt för att skapa en sammansatt gemenskap mellan BMW och medlemmarna.

Vill du bli en representant också? Varmt välkommen att kontakta oss på oldtimer@bmwcs.com

Stadgar för BMW Oldtimer Club Schweden
Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 19 juni 2010

§ 1 Klubbens namn
Klubbens namn är BMW Oldtimer Club Schweden med säte i Stockholm.

§ 2 Klubbens natur och ändamål
Klubben är en ideell förening som utan ekonomiska intressen i en kulturbevarande anda skall:

A. Främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta BMW-bilar
B. Verka för bevarande och restaurerande av olika BMW-bilar
C. Sprida kunskaper om BMW-bilar och deras historia
D. Skapa förståelse och goodwill för brukande av äldre BMW-bilar.

§ 3 Klubbens verksamhet
Klubben skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom att:

A. Arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn och annan liknande verksamhet för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande verksamhet
B. Möjliggöra för medlemmar att teckna sk entusiastförsäkring hos MHRF
C. Insamla och arkivera litteratur och dokument
D. Bearbeta och publicera på hemsida och i medlemstidning
E. Publicera medlems- och fordonsförteckning för att underlätta kontakten mellan medlemmarna
F. Medverka till och underlätta för medlemmarna att bevara och restaurera BMW-bilar på ett vederhäftigt sätt
G. Samarbeta med andra in- och utländska klubbar

§ 4 Medlemskap
BMW Oldtimer Club Schweden har ordinarie medlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av var och en som innehar, eller har intresse för, äldre BMW-bilar.

§ 5 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ är årsmöte eller allmänt möte. För den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet ansvarar av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

§ 6 Verksamhetsåret samt årsmötet
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Årsmöte hålls på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av februari. Styrelsen kallar samt publicerar förslag till dagordning i medlemstidning, vilken skickas till av medlemmen angiven adress minst fyra veckor före utsatt tid för årsmöte. Härvid skall följande ärenden förekomma:

1. justering av röstlängd/medlemslista
2. fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
6. föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. genomgång av revisorernas berättelse
8. fastställande av resultat- och balansräkning
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
10. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
11. val av styrelseledamöter
12. val av revisorer
13. val av ledamöter i valberedning
14. fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår
15. övriga frågor

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

§ 7 Revision
Revisorer skall vara en ordinarie, som skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll och årsredovisning för granskning. Revisorn skall när som helst under verksamhetsåret på begäran ges tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

§ 8 Allmänt möte
Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 1/7 av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall fogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet.

§ 9 Styrelse
Klubbens styrelse skall bestå av minst tre medlemmar som ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter har rollerna ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst två av dess ledamöter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på ett år. Föreslagen styrelsemedlem skall vara personligen närvarande vid valet. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så begär. Klubbens firma tecknas av ordföranden i förening med sekreteraren. Kassören tecknar ensam konton i bank samt är tillförordnad gentemot Skatteverket.

§ 10 Avgifter
Medlemsavgift samt inträdesavgift fastställes av årsmötet. Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift på den förfallodag som årsmötet bestämt, anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt.

§ 11 Utträde och uteslutning
Medlem som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.

§ 12 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av varje medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sista december året före årsmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte. Stadgeändring kan även behandlas vid allmänt möte, varvid förslag till stadgeändring ska bifogas kallelsen. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.

§ 13 Upplösning av klubben
Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst 3/4 av de närvarandes röster. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla BMW Club Schweden.

Allmänt
Autopower
BMW Sverige
BMW Classic
BMW Classic Shop
BMW Tyskland
BMW 02 Norge
BMW

Information
Fordonsuppgifter till mail – Transportstyrelsen
BMW VIN decoder – Få reda på hur din bil var utrustad från fabrik
Biluppgifter

Reservdelar
RealOEM – Reservdelsökning
Bildelsbasen – Begagnade reservdelar
Laga – Begagnade reservdelar
Schmiedmann – Reservdelar
Wallothnesch – Tysk sida reservdelar till äldre BMW
Nagengast – Renoverar stötdämpare
Pucar Designs – Retro BMW dekaler
Parts2Go – Tysk sida för reservdelsköp
Leebmann – Tysk sida original reservdelar
BMW Autoparts.net – Litauisk sida original reservdelar

SEKTIONSKALENDER

lördag mars 23
fredag maj 3
Inget evenemang hittades!

STYRELSEN

Gunnar MöllerOrdförande
Göran BenjaminVice ordförande
Christer GustafssonSekreterare
Rickard EdgrenKassör
Bertil UngrenAdjungerad ledamot