I BB 3 2020 smög det sig tyvärr in några missar. Det hela är mycket beklagligt och redaktionen ber ödmjukt om ursäkt för det inträffade.

Ett par bilder som hörde till reportaget på sidorna 52-53 hamnade av misstag i reportaget på sid 54-55.

På sidorna 56-57 föll hälften av intervjutexten med Dragan Fotic bort. I detta fall kommer vi att återpublicera artikeln i sin helhet i BB 4/20.

Mvh,
Petter Renhuldt
Chefredaktör
Bayerisches Blatt