Corona virusets spridning i samhället, och med omtanke om våra medlemmar, medför följande restriktioner inom BMW Club Schweden.

Styrelsen beslutade att inga arrangemang, träffar eller deltagande i andras event får ske av BMW Club Schweden, sektioner och underklubbar, fram till och med 31 maj.

Nytt beslut av BMW Club Schweden styrelse kommer att fattas, för juni månad eller om andra ändringar görs, i mitten/slutet av maj.

Stefan Hjort, ordförande BMW Club Schweden