02 Club

Vår favoritbana

Vår favoritbana är Ring Knutstorp... ...och här kommer Lennart Bengtssons (medl. 69) idealspår, när han kör med sin dubbel i.

Obs! DITT idealspår är helt beroende på hur din bil är utrustad och inställd, så för att du ska få ett idealspår, måste du ta hänsyn både till din bil OCH din körstil.

 1. I slutet av start och målrakan har jag hunnit upp i c.a 170 km/h. När jag börjar inbromsningen håller jag bilen så rakt fram så långt som möjligt. Ända tills vänster hjul når banmarkeringen. Därefter tvärt höger, höger hjul nu på inre markeringen.
 2. Dessa bägge kurvor skall tas som en kurva. Om man haft rätt fart i första kurvan, skall man nu ge full gas och vänster hjul ska nå till curbsen. Från punkt 2 kurvan till inbromsningen vid kurva 6 är det bara full gas som gäller. Eventuellt får du släppa gasen lite i ingången till NGK krönet (nr.4). Men det ska inte behövas om du har rätt balans på din bil.
 3. Här fortsätter jag att accelerera och växla upp, försöker göra banan så rak som möjligt.
 4. Nu närmar vi oss det berömda NGK-krönet, här ska farten vara uppe i minst 160 km/h. Gå inte in för tidigt i svängen, utan gör banan rak över krönet, ner mot nästa kurva.
 5. Vänster hjul på curbsen, full fart ut på den korta rakan. Vid rätt fart genom kurvan glider bilens högerhjul ut till bankanten i början av rakan.
 6. Höger hjul vid banmarkeringen, hård inbromsning, sväng vänster, skär kurvan - vänster hjul på markeringen i innerkurvan, axa ut ut kurvan och bilen glider ut mot höger banmarkering.
 7. Upp för backen och nu har vi kommit till hårnålen, som är banans långsammaste del. Placera bilen på vänster sida av banan, börja att bromsa en bit in i kurvan, höger hjul på markeringen i innerkurvan. Här gäller det att inte glida ut för mycket åt vänster efter kurvan.
 8. Har vi klarat av hårnålen riktigt, skall bilen ligga på höger sida. Då är det bara att fortsätta rakt fram och accelerera genom denna vänsterkurva, vänster hjul på banmarkeringen mitt i kurvan mitt i kurvan och ut på nästa lilla raka.
 9. Över till vänster sida av banan, vänster hjul mot banmarkeringen och gör en inbromsning. Skär in i kurvan, höger hjul på banmarkeringen. Vid rätt fart genom denna kurva glider bilens vänsterhjul ut till banmarkeringen efter kurvan. Axa igen och du passerar den gamla depå-utfarten, innan det börjar gå nerför.
 10. Räta ut kurvan och använd den som en bromssträcka. När vänster hjul når markeringen, sväng höger och börja gasa igen.
 11. Denna kurva tar jag som en raka. När höger hjul når banmarkeringen, börjar jag axa igen.
 12. Höger hjul på banmarkeringen och kör så nära muren du vågar, innan du skär ner mot vänsterkanten. Lyckas man hålla hög fart genom kurva 12, går det också fort i slutet på rakan...
BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97