Motorsport

Om din bil

Din bil är en BMW

BMW Club Schweden är en märkesklubb. Därför är enbart bilar med motor och kaross tillverkad av BMW AG välkomna.

Förare med andra bilmärken kan också förekomma om dessa är inbjudna av klubben.

Racerbil/ tävlingsbil?  Läs mer på BMW Cup sidorna.

Fordonets skick

Bilen skall vara skattad, försäkrad och besiktigad samt uppfylla samma krav som gäller vid färd på allmän väg.

Cabrioleter/ öppna bilar

För roadsters och cabrioleter är hardtop att föredra men soft top är tillåtet, vid körning med soft top skall farten anpassas därefter. Tak skall vid körning på bana vara uppfällt.

BMW original störtbågar bakom nackskydden alternativt original nackskydd med aktivt utfällbart rullningsskydd. Rullningsskyddet får ej vara utfällda, dessa fälls ut automatiskt vid kraftig lutning eller rullning, om det är utfällt är skyddet förbrukat.

Eventuell sollucka skall vara stängd.

Däck

Däck skall vara godkända för körning på allmän väg, det innebär ett minsta mönsterdjup på 1,6 mm.

Lufttryck bör kontrolleras under körningen, för gatdäck kan trycket behöva ökas 0,5 bar innan körning påbörjas.

R-däck är tillåtet men inte slicks.

Bromsar

Bromsarna blir mycket varma under körning på bana.

Bromsvätskan bör helst ha bytts det senaste året men skall vara max två år gammal. Bromsvätskan drar med tiden åt sig kondensvatten, det gör att ju äldre vätskan är desto lättare börjar den att koka.

Bromsskivor och belägg skall ha tillräcklig tjocklek.

Läs mer om bromsar vid ”Råd och Dåd.”

Besiktning

Bilen kommer att besiktas innan den tillåts att köra ut på banan. BMW CSM förbehåller sig rätten att oinskränkt avvisa fordon som underkänns vid besiktningen. Besiktningen som sådan är en generell bedömning av fordonets skick. Bilen skall vara tömd på lösa föremål i såväl kupé som bagageutrymme.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97