Motorsport

Organisation vid banträff

Banträffens övningsledare

Banträffarna leds av en övningsledare. Övningsledaren har oinskränkt befogenhet att värna säkerheten på banan och kan tillrättavisa (i extremfallet avvisa) en förare som kör över sin förmåga eller inte följer BMW Club Schwedens regler och bestämmelser.

Övningsledaren är även i övrigt ansvarig för banträffen och skall styra organisationen av densamma. Förutom övningsledaren finns det diverse funktionärer runt banan. Vid huvudposteringen, som alltid ligger vid utsläppet på banan, finns den som är ansvarig för varje banpass. Det är därifrån som bilarna släpps ut i lagom antal och det är därifrån avflaggning sker.

Runt banan finns flaggposteringar som skall varna annalkande bilar för faror och rapportera incidenter till huvudposteringen.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97