Motorsport

Vår säkerhet

Ambulans

På banträffarna står alltid en ambulans med utbildad sjukvårdspersonal beredd ifall någon skulle skada sig. Personskador är mycket sällsynta, men klubben är mån om deltagarnas hälsa skulle en olycka inträffa.

Flaggvakt

Klubben kommer främst att hyra in flaggvakter och tillhörande säkerhetspersonal till våra banträffar.

Skulle så inte ske är det medlemmarnas kollektiva ansvar att stå flaggvakt under drygt en timme av dagen. Att stå flaggvakt innebär att man med flaggsignaler kontrollera sin del av motorbanan för att främst förhindra att olyckor uppstår. Flaggvakten har även radiokommunikation med ansvarig tävlingsledare för att kunna rapportera i händelse av incidenter och i övrigt utbyta information.

Bärgning

Klubben hyr i samband med BMW Cup alltid in bärgningsbil och rescuebil. Dessa är tillgängliga även under bankörning med gatbilar.

Deltagarna

I vår klubb säkerställer vi att varje deltagare följer den "klubbkultur" vi förespråkar under våra banträffar. Vi önskar minimera risken för incidenter genom att tydligt kommunicera vad som gäller under vårt obligatoriska förarmöte, samt genom att uppmana varje deltagare att visa den hänsyn och respekt mot varandra som krävs.

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97