Motorsport

Föreningen

BMW Club Schweden Motorsport är en sektion inom bilmärkesklubben BMW Club Schweden med uppdraget att främja bilkörningsintresset hos våra medlemmar på Sveriges motorbanor.

Våra medlemmar är främst BMW-entusiaster med BMW AG tillverkade bilar. Dock är alla gatlegala bilar välkomna så länge föraren är medlem i BMW CS eller annan inbjuden bilklubb.

Klubbhistoria

1985-02-02 bildades föreningen BMW Sport Club med föreningsnummer 32342-04 och organisationsnummer 838201-9738. Huvudinriktningen har sedan dess varit att arrangera upplevelser på Sveriges motorbanor.

1996 blev BMW Sport Club medlem i Svenska Bilsportförbundet (SBF). År 2012 ändrades medlemskapet hos SBF till att inkludera hela BMW Club Schweden, medlemskapet hos SBF är en lagbunden nödvändighet för att kunna bedriva verksamheten.

2018 ombildades BMW Sport Club från att ha varit en egen förening med eget organisationsnummer till att bli en sektion under BMW Club Schweden. I samband med ombildningen ändrades också namnet till BMW Club Schweden Motorsport (BMW CSM) för att uppfylla direktiv angående sektionsnamn från BMW AG.

BMW Club Schweden har ca 3000 medlemmar. 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97