Oldtimer

Styrelsen vald på årsmötet

Vid Oldtimerklubbens årsmöte 2020-01-25 valdes följande styrelse:

 

Göran Benjamin, ordförande

Christer Gustafsson, sekreterare

Lars Hannéll, kassör

Gunnar Möller, ledamot

Rickard Edgren, ledamot

 

 

BMW Club Schweden - Tackjärnsvägen 2 - 168 68 Bromma - Tel: 070-090 17 97